Supervision


Jeg tilbyder supervision til andre psykologer og er tilmeldt Psykologforeningens supervisoruddannelse.
 
Jeg tilbyder supervision til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, skoler, daginstitutioner, sagsbehandlere og andre professionelle, der arbejder med børn, unge og familier med sociale og psykiske problemer.
 
Supervisionen tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete praksis, snarere end i teori eller bestemte teknikker og metoder. De idéer, vi når frem til via fælles refleksion, skal kunne anvendes af dem, der faktisk står over for de børn, unge og familier, det handler om.
 
Jeg fokuserer derfor især på at forsøge at uddybe og udfolde forståelsen af, hvad problematikken drejer sig om. Fx: Hvilken relation er der tale om? Hvad er der på spil for barnet? Hvad prøver den unge at fortælle eller at opnå? Hvilke forestillinger om sig selv og de andre ligger der mon bag en bestemt reaktion eller et symptom? Hvilken dynamik er der tale om i familien, blandt personalet eller i det professionelle netværk?
 
Herudover er det vigtigt at overveje den eller de professionelles egen position i arbejdet. Fx: Hvad bliver man ramt af? Hvilke følelser og reaktioner vækker det? Hvordan kan det begribes?
 
Det er min erfaring, at vi ud fra disse overvejelser, ved brug af vores viden og erfaringer, kan nå frem til nye idéer og handlemuligheder, som er tilpasset den virkelighed, som arbejdet foregår i.
 
Vi indgår på forhånd en aftale om forløb og pris, og jeg afholder gerne et præsentationsmøde, hvor vi kan vurdere, om mit tilbud svarer til jeres ønsker.