Velkommen - Privatpraktiserende psykolog Charlotte Andersen

Det er min grundlæggende opfattelse, at det enkelte menneske som den eneste kender sin egen sandhed – min rolle er via relationen at understøtte og fremme arbejdet hen imod større klarhed om de processer, der former, udfordrer, hæmmer, styrer, fremmer, styrker den enkeltes væren i verden.

Jeg arbejder på socialpsykologisk og psykoanalytisk grundlag.

Specialist i Psykoterapi
Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.
3-årig specialistuddannelse i Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.
Jeg lægger stor vægt på løbende faglig udvikling via
litteraturstudier, deltagelse i kurser, studiegrupper mv.

Medlem af:

 

www.fpap.dk
www.psykologeridanmark.dk
www.psykologcentretisraelsplads.dk