Curriculum Vitae


1966
Født.

1996
Færdiguddannet psykolog fra Københavns Universitet.

1998-1999
Efteruddannelse vedr. psykologiske undersøgelser og testning for psykologer ansat i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

1996-2000
Ansat i Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, lokalcentret Sundby Nord. Dels som familierådgiver og dels i åben anonym rådgivning i Holmbladsgade.

2000
Autoriseret af Psykolognævnet.

2000-2005
Ansat i Familieplejen i Roskilde Amt (nu: CAFA, Center for anbringelser og forebyggende arbejde). Supervision, undersøgelser og terapi.

2001-2004
Specialistuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge under Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med børn og Unge (DSPBU).

2005-2011
Ansat på Behandlingshjemmet Solbjerg på Frederiksberg (2 dage om ugen) og privatpraktiserende psykolog (3 dage).

2008
Specialist i Psykoterapi, godkendt af Dansk Psykolog Forening
 
2011-2015
Formand for DSPBU, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge
 
2012
Privatpraktiserende psykolog på fuld tid

2015-2019
Formand for uddannelsesudvalget i DSPBU

2018
Certificeret i Parent Development Interview, PDI

2019
Godkendt supervisor i psykoterapi
Kandidat på den psykoanalytiske uddannelse i Dansk Psykoanalytisk Selskab