Psykologiske undersøgelser


Psykologiske undersøgelser af børn og unge foretages med henblik på at vurdere, hvilken hjælp barnet/den unge har brug for, herunder fx om en anbringelse eller iværksættelse af en særlig behandlingsindsats vil være det bedste grundlag for barnets/den unges fortsatte opvækst. Tilknytningsundersøgelser foretages med henblik på vurdering af grundlaget for en videreført anbringelse.

Forældreevneundersøgelser indebærer altid en vurdering af forældrenes kompetencer i relation til de konkrete børn, de har. Hvis børnenes udvikling, trivsel og hjælp-behov ikke tidligere er beskrevet, vil en forældreevnevurdering således ofte indbefatte en undersøgelse af børnene i familien.

Undersøgelser med henblik på vurdering af grundlaget for en tvangsadoption er en særlig type af forældrekompetenceundersøgelser, som vi Psykologcentret er erfarne i at udføre. Vi er altid flere psykologer om den type af opgaver.

En psykologisk undersøgelse må betragtes som supplement til den Børnefaglige Undersøgelse. Ofte vil det være nødvendigt at foretage en psykologisk undersøgelse som grundlag for at vurdere behovet før en psykologisk behandling. Det er af største vigtighed, at vi opnår en indgående viden om familien og problemernes karakter, før vi starter et evt. behandlingsforløb. Hvem skal have hjælp? Hvilken hjælp? På hvilket tidspunkt?

En undersøgelse skal altid på forhånd præciseres og afgrænses i samarbejde med sagsbehandler og forældre inden opstarten ved formuleringen af et opdrag. Der er mulighed for på forhånd at aftale en økonomisk ramme for undersøgelsen.