Til professionelle

Information til kommunale forvaltninger

Psykologiske undersøgelser af børn og forældre, rådgivning, terapi og supervision

- Dette er nogle af de opgaver, man som kommunal sagsbehandler kan have brug for at lade en privatpraktiserende psykolog udføre. Enten fordi der er behov for en uvildig undersøgelse, eller ventetiden er for lang i kommunens egne tilbud. Eller der kan være brug for en specialviden, som ikke findes hos kommunens egne psykologer.

Jeg påtager mig:
Jeg har mere end 20 års erfaringer med sociale sager, både fra kommuner, behandlingshjem, familiepleje og fra min egen praksis. Jeg har desuden en videreuddannelse i psykologiske undersøgelser og en specialistuddannelse i terapi med børn og unge og deres familier. Jeg har kendskab til og erfaringer med de mest belastede familier og med behandling og undersøgelser af børn og unge med alvorlige udviklingsforstyrrelser. Det være sig omsorgssvigtede, psykotiske, angste, vrede, depressive børn eller børn med antisociale eller autistiske træk eller organisk betingede vanskeligheder.