Til private
Jeg påtager mig rådgivning og terapi til private. Voksne, børn og unge, par og familier.

Til forældre
Som forældre kan man have brug for rådgivning og støtte omkring mange forskellige problemer i det moderne liv med børn. Det kan være i forbindelse med skilsmisse, andre kriser, skoleproblemer, barnet har fået en diagnose, eller at finde ud af at leve som sammenbragt familie. Endelig er mange forældre i tvivl, om de er på rette spor i den måde de ser og støtter deres barn.

Jeg foreslår altid, at forældrene kommer til en indledende samtale, for at vi i fællesskab kan undersøge problemerne og lægge en plan for et videre forløb. Afhængigt af problematikken og barnets alder kan han/hun også deltage. Herefter fortsætter jeg med forældresamtaler, eller vi kan aftale, at jeg desuden har 2-3 samtaler med barnet alene med henblik på en nærmere vurdering af den rette behandling. Nogle gange vurderer jeg, at det er tilstrækkeligt, at forældrene (evt. med min hjælp) hjælper deres barn. Andre gange foreslår jeg et terapi-forløb til barnet alene.

Psykoterapi med børn og unge
Jeg tilbyder individuel terapi til børn og unge - altid i et tæt samarbejde med forældrene eller andre, der har ansvaret for barnet.
En psykoterapi med et barn er anderledes, idet barnet ikke har udbytte af samtaleterapi på samme måde som voksne. Børnene får derfor muligheder for at udtrykke sig i leg, tegning og anden interaktion med mig, og det er min opgave at forstå og sætte ord på de følelser, forestillinger, tanker, som barnet viser, for derved at hjælpe barnet til bedre at forstå og rumme sine indre tilstande.
Unge kan gradvist i højere grad benytte sproget til at udtrykke sig. Under alle omstændigheder er det barnet/den unge, der sætter temaerne på dagsordenen - jeg kan ikke på forhånd eller fra et teoretisk udgangspunkt vide, hvad der er vigtigt for den enkelte.


Praktiske oplysninger

Sommerlukket fra og med 29. juni til og med 7. august 2022.

Priser
  • Ved kontant betaling eller mobile pay: 1050 kr. pr session à 50 minutter. (fra 1. januar 2023 er prisen 1150 kr)
  • Ved fremsendelse af faktura: 1200 kr. pr. time. (fra 1. januar 2023 er prisen 1300 kr)
  • Ved opgaver som fx supervision af større grupper eller undervisning aftales en særlig pris.
Ved bankoverførsel
Benyt registreringsnummer 0400, kontonummer 4014639379

Ved Mobile Pay
benyttes nr 90873.

CVR-nummer
28412037

Kørsel
Ved kørsel til opgaver uden for klinikken betales for den anvendte tid 1200 kr. pr. time. (fra 1. januar 2023 er prisen 1300 kr)

Afbud
Afbud gives i god tid – allersenest 24 timer før. Ved senere afbud skal sessionen betales.

Klinikken
Vi er i alt 10 psykologer i et større kontorfællesskab. Der er adgang til venteværelse og toilet.
Når man kommer gennem porten, ligger opgangen til venstre. Både porten og døren til opgangen åbnes ved hjælp af en kode, som jeg udleverer ved første aftale.
 
Transport
Bus, S-tog, Regionaltog eller metro til Nørreport station. Der er forefindes P-kælder under Israels Plads med nedkørsel i Linnésgade.